برای اخذ نمایندگی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید:

اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش: 

 08642345600 – 08648505

اخذ نمایندگی فروش: 

 02188754080