طریقه نگهداری مواد غذایی در یخچال

كه موجب طولانی شدن زمان ماندگاری آنها می‌شود. استفاده از یخچال برای نگهداری برخی مواد غذایی فاسد شدنی مانند گوشت، مرغ، ماهی و لبنیات، ضروری است. همچنین یخچال به تازه ماندن بعضی مواد غذایی مانند سبزی و میوه خام و ایجاد طعم دلنشین و خنك در نوشیدنی‌ها كمك می‌كند.

ادامه مطلب

یخچال ها

یخچال طبیعی یا پیریخ (به فارسی تاجیکی) توده ای یخ است که بر اساس نیروی گرانش از نواحی بلند کوهستانی یا در نواحی قطبی شمالی و جنوبی زمین، که دارای هوای سردی هستند، به آرامی جریان پیدا می کند. اگر مقداری برف به محکمی در دست فشرده

ادامه مطلب