منوی دسته بندی
سید سعید رضوانی
مدیر عامل
سید مسعود رضوانی
قائم مقام
حسین پورمراد
مدیر کارخانه
حسین علی حمیدزاده
مدیر تولید
ابوالفضل مشعوفی
مدیر مهندسی
عباس لواسانی
مدیر فروش
محمد نومید
مدیر مالی
Engin Paslar
مدیر اجرایی