منوی دسته بندی

روش صحیح نگهداری مواد غذایی

هیچ نوع ماده خام گوشتی (گوشت قرمز و سفید ) را خارج از یخچال یا فریزر نگهداری ننمایید. مواد غذایی فاسد شدنی را ظرف مدت دو ساعت مصرف کنید و…